0505 579 17 20

Iso 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Eğitimi

ISO 14001 çevre yönetim sistemi eğitimi ekolojik yaşam döngüsünün sağlanabilmesi amacı ile fiziksel, biyolojik ve sosyo kültürel alanda çevrenin korunmasını amaçlar. Küresel kaynakların gün geçtikçe azalması ve tüketimine karşı alınabilecek önlemler doğrultusunda her türlü olumsuz etkiyi en aza indirecek bir eğitim içeriğine sahiptir. Firmaların ve birçok bireyin alması gereken ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Eğitimi, alanında profesyonel olan eğitmenler aracılığı ile bireyler ve kuruluşlara aktarılır. Sürekli olan bir iyileşme sürecini destekleyen eğitim ile çevreye olan kötü etkinin azaltılması sağlanmaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Standardının Amacı

Günümüzde birçok kişi ve kurum için gerekli olan ve yayınlanmış kalite standartları arasında en önemlilerinden biri de “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri” eğitimidir. Eğitim içeriğinde mevcut olan standardın amacı; kuruluşların ve bireylerin  çalışma sürecinde çevreye vermiş olduğu zararı en aza indirmeyi hedefler. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası platformlarda kuruluşa tanınırlık ve itibar sağlayarak global anlamda güvenilirlik kazandırır.  Bu sebeple de belirli sürede tamamlanacak eğitim kuruluşun harcamış olduğu enerjiyi minimize ederek en iyi şekilde üretim ve hizmet etiğine uygun bir çalışma sağlamasını amaçlar. Standart, ISO tarafından 1996 yılında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Eğitim İçeriği

ISO 14001 standardı olan “Çevre Yönetim Sistemleri Eğitimi” içerik olarak firmaların ekolojik anlamda çevreye verdikleri zararı anlatmak için verilir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri bir ürün standardı olmamakla beraber yönetim standardı olarak belirlenmiştir. Herhangi bir sınırlama uygulanmadan her bireyin ve kuruluşun alabileceği bir eğitim sürecini kapsar. Eğitim, firmaların mal ve hizmet üretim sürecinde atıkların azalmasını sağlamaktadır. Eğitimin en önemli sorunsalı olan çevre kirliliği ve atık sorununa karşı bir yönetim standardı olarak ele alınır.

ISO 14001 Eğitim İçeriğine Kimler Katılabilir?

Çevrenin korunmasını amaçlayan ISO 14001 standardı, işletmelerin çevre ile olan ilişkisi ön plandadır. Bu sebeple de ekolojik dengenin bozulmaması adına alınması gereken önlemleri içerir. Eğitime katılmak isteyenler ise işletmelerin kalite departmanlarında bulunan yöneticiler, bireyler ve bu eğitime ihtiyaç duyan her bireyin tercih edeceği bir içeriğe sahiptir. ISO 14001 standardı için verilecek eğitim sürecinde ele alınan konular ise,

- Atık miktarının minimize edilmesi
- Enerji tüketiminin en aza indirilmesi
- Tehlike analizi
- Doğal kaynakların etkin kullanımı
- Tehlikeli maddelerin belirlenmesi ve önlem alınması
- Çevre yönetimi
- Önemli çevre etkilerinin en aza indirilmesi
- Risklerin belirlenmesi

 • Eski Büyükdere Cad. No:27 Maslak - Sarıyer / İstanbul
 • 0505 579 17 20
 • 0505 579 17 20
 • info@floryacert.com
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum