0505 579 17 20

Iso 17025 Laboratuvar Akreditasyon Eğitimi

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Eğitimi laboratuvarlarda yapılan bir takım özel testler veya değişik tipteki testlerin gerçekleştirme yetkinliğine sahip olduğunun kanıtıdır. Uluslararası standart, test ve numune alma işlemlerini gerçekleştiren tüm organizasyonlar için uygulanabilir. Bu sayede ülkemizde laboratuvar alanında uygulanması zorunlu uluslararası ISO standardı olarak bilinir. Personel ile laboratuvar arasında tarafsızlık alınması açısından da önemlidir.
 
Standarda göre yapılan deney ve kalibrasyon sonuçlarının güvenilirliğini sağlamak amaçlanmıştır. Bu şekilde birçok akredite olmak isteyen kuruluşun üst yönetimiyle gerçekleştirilecek olan toplantısı ile başlar. Daha sonra ise faaliyetler ile ilişkileri tanımlanır. Organizasyon ve çevre birimlerin birbiri ile ilişkisi tanımlanarak laboratuvar akreditasyonu için kaynak yönetimi hesaplanır. Böylelikle eğitim içeriği de tanımlanarak katılımcılara en iyi şekilde aktarımı yapılır.  

Eğitim İçeriği

ISO 17025 standardı olarak bilinen Laboratuvar akreditasyon eğitimi, kurumların hizmet ve ürünlerinin belli bir kaliteyi ve güvence standartlarını karşıladıklarını göstergesidir. Kalitenin artması da güven veren organizasyon ve kurumların çoğalmasını sağlamaktadır. ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Eğitim içeriğinde mevcut olan ve değinilecek konular ise,

- Terimler ve tanımlar
- Temel kavramlar ve yapı
- Mevzuat ve uygulamalar

Laboratuvar akreditasyonu neden gereklidir ve yararlıdır?

Belirtilen eğitim içeriğine sahip olan ISO 17025 standardı, deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği amacı ile hazırlanmıştır. Standardın gerekliliklerine göre laboratuvar yönetim sisteminin kurulması gerekir. Aynı zamanda sürekli geliştirilebilir olması için de belirtilen eğitim içeriğindeki bilgiye sahip olması gerekir. Standarda uygun olarak çalışan laboratuvarların hazırladığı her belgenin uluslararası olarak tanınmasını sağlar.

Laboratuvar Akreditasyon Eğitimine Kimler Katılabilir?

Laboratuvar akreditasyonu için verilen eğitimde gizlilik ve çıkar çatışması ile sözleşmeler yazılı olarak yapılır ve taraflarca imzalamalıdır. Eğitime katılacak olan kişiler ve meslek grupları ise,

- Laboratuvarlar: Üreticinin Laboratuvarları
- İkinci taraf Laboratuvarlar: Müşteri Laboratuvarları
- Üçüncü taraf Laboratuvarlar: Bağımsız Laboratuvarlar
- Dileyen herkesin katılım sağlaması mümkündür

ISO 17025 Laboratuvar akreditasyon eğitimi kısa bir süre içerisinde tamamlanmakla beraber aynı zamanda birçok kuruma akredite olma imkanı tanır. Florya Cert olarak uzman eğitim kadromuz ile profesyonel bir çalışma sürecine gireceğiniz ISO 17025 standardı eğitimi ile çalışma sürecinizi etkileyecek bir standardın eğitim sürecinde aktarımını sağlamaktayız.

 • Eski Büyükdere Cad. No:27 Maslak - Sarıyer / İstanbul
 • 0505 579 17 20
 • 0505 579 17 20
 • info@floryacert.com
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum