0505 579 17 20

Iso 50001 Enerji Önetim Sistemleri Eğitimi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri Eğitimi kuruluşların enerji kullanımını daha iyi yönetmelerini sağlayan bir içeriğe sahiptir. ISO 50001 enerji politikasının geliştirilmesi ve uygulanması ile birlikte enerji kullanımı için hedefler belirlenmesi ve bunlara ulaşmak için eylem planları oluşturulmasını içerir. Bu sayede küçük veya büyük ölçekli işletmeler için enerji yönetimi istenilen dengede yapılabilir. Standarda göre, organizasyonların enerji etkinliği ve süreçte mevcut olan yoğunluğu içeren enerji performanslarını yükseltmektedir. Bu sayede gerekli olan süreç ve sistemleri oluşturmalarını sağlar.

Enerji Yönetim Sistemleri Eğitim İçeriği

Enerji yönetim sistemleri ISO50001 enerji yönetim sistemleri ile ilgili uluslararası bir standarttır. Bu sebeple de işletmelerin enerji verimliliği, enerji güvenliği, enerji kullanımı ve tüketimi dahil olmak üzere enerji performansının sürekli iyileştirilmesi için sistematik bir yaklaşımda izlenmesi ve u şekilde strateji oluşturulmasını sağlar. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri Eğitimi ile enerji yönetim sistemi kullanmanın gereksinimlerini ve faydalarını ortaya koyar. Bu sayede işletmenizin enerji performansını ve verimliliğinin artırılması için gerekli sistemleri ve süreçleri kurmanıza yardımcı olmaktadır.

Eğitime Kimler Katılabilir?

Eğitim içeriği ise geniş kapsamda ele alınmış olup enerji tasarrufunu en iyi şekilde işetmelerin sağlayarak çevreye duyarlılığı teşvik eden süreç ve sistemlerin oluşturulmasını, sürdürülebilirliğine imkan tanır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri Eğitimi için katılım sağlayacak kişilerin herhangi bir meslek grubuna dahil olmalarına gerek yoktur. Herkesin katılmayı tercih edebileceği bir eğitim içeriğine sahiptir. Bu sebeple de geniş kapsamda katılım payı sağlayan önemli bir eğitim sürecini kapsar.

Eğitimin Amacı Nedir ?


ISO 50001 standardı eğitim içeriğinde mevcut olan enerji tasarrufu en iyi şekilde yapılmalıdır.  Alınan eğitimin amacı ise kuruluşun verimliliğini arttırmak için süreç kurmanızı sağlar. Enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri Eğitimi küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek şekilde hazırlanmıştır. Aynı zamanda diğer sistemlere de entegre olmaları sağlanır. Eğitim sürecinin sonunda ise kuruluşlardaki gelişme,

- Enerji politikasının resmiyet kazanması
- Enerji tüketiminin sistematik bir yaklaşımla yönetilmesi sayesinde enerji masrafında düşüş olması
- Çevrenin korunması
- Kaynakların etkin kullanımı
- Sera gazı emisyonunun azaltılması
- Mevzuata uyumun sağlanması önemlidir

 • Eski Büyükdere Cad. No:27 Maslak - Sarıyer / İstanbul
 • 0505 579 17 20
 • 0505 579 17 20
 • info@floryacert.com
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum