0505 579 17 20

Kaizen Eğitimi

Kaizen eğitimi değişim ile birlikte sürekli iyileştirme olarak da adlandırılır.  Kaizen  çalışmalarında, şirketler insan kaynağının tüm yaratıcı ve problem çözücü kapasitesi ile şirket hedeflerinin elde edilmesine yönlendirilir. Çalışan insanın motivasyonu ve bağlılığının artmasındaki en önemli faktörlerin başında çalışanların iyileştirme çalışmaları ve aktif katılımları gelmektedir. Kaizen (Sürekli İyileştirme) çalışmaları bu bakımdan da büyük bir öneme sahiptir. Eğitimin amacı ise tüm kurum çalışanlarının katılımı sayesinde; kalite, maliyet ve teslimat, süre, moral ve iş güvenliği performansının el birliği ile sürekli iyileştirilmesi olarak görülür. Bu durumun sistematik bir şekilde oluşturulmasını sağlayan ise Kaizen’dir.

Kaizen Eğitim İçeriği

Sürekli iyileştirme çalışması olarak görülen Kaizen, eğitim içeriğinde ise aşağıda belirtilmiştir;
- Türkiye’de iş dünyasının durumu
- Çalışma sürecinde problem çözme teknikleri
- Gözlem yapma
- Veri toplama ve çözüm
- 10 adım Kaizen metodu
- Ekip çalışması
- Hata analizi
- A3 Raporlama vb.

Yukarıda belirtilen içerik doğrultusunda mevcut olan Kaizen eğitimi problemleri etkin şekilde çözebilmek, iyileştirmeleri gerçekleştirme imkanı sağlanır.

Kaizen Eğitimi Kimlere Yöneliktir?

İşletmenizde Kaizen kültürünü oluşturarak maliyetleri büyük oranda azaltmış olursunuz. Bu sayede çalışanların performansı ise artmaktadır. Problemlerin çözümü ile iyileşme sürecine geçiş yapılması,  gelişim açısından şirketlerin büyümesinde önemli bir rol oynar. Kaizen eğitimi almak isteyen tüm yöneticiler, Kaizen liderleri, mühendisler, hat sorumluları ve operatörler de bu eğitime katılabilirler. Katılımcıların eğitim sonrasında kazanacakları yetkinlikler ise,

- 5S kavramını ve adımlarını,
- Standartlaştırmayı ve Kaizen temellerindeki önemini,
- Denetimin gerçek anlamını ve uygulama alanlarını,
- Kaizen felsefesinin içeriği
- Sistematik Problem çözme teknikleri

Eğitim İçeriği

Uluslararası çalışan firmalardan yeni gelişmekte olan küçük ölçekli firmalara kadar geniş kapsamda her işletmenin tercih etmesi gereken bir eğitimdir. Firmaların çalışmasında iyileşme sürecini ilerleten ve denetimin en iyi şekilde ele alındığı felsefe biçimi olarak bilinir. Birçok işletmenin benimsediği Kaizen kültürü, yeni fikirlere açık olacak davranış biçiminin nasıl geliştirileceği konusunda yardımcı olur. Her işletmenin alması gereken Kaizen eğitimi ders içeriğinde ele alınacak konular,

- Kaizen Yönetim Sistemi
- Katma Değer ve İsraf
- Sistematik problem çözme
- Standartlar ve görsel yönetim
- Denetim
- Kaizen motivasyon programı
- Kapanış ve değerlendirme

Belirtilen Kaizen eğitimi için  mevcut olan içerik bilgisi geniş kapsamda ele alınarak Florya Cert tarafından profesyonel eğitmenler eşliğinde verilmektedir. Dersler belirli süreçte tamamlanarak istenilen bilgi aktarımı en iyi şekilde yapılır.

 • Eski Büyükdere Cad. No:27 Maslak - Sarıyer / İstanbul
 • 0505 579 17 20
 • 0505 579 17 20
 • info@floryacert.com
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum