0505 579 17 20

Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Eğitimi

Kurumsallaşma ve kurumsal yönetim eğitimi güçlü bir sermaye yapısı için uygun maliyetli sermaye kaynağına ulaşmak amacı ile gereklidir. Bu sebeple de şeffaflık ve hesap verilebilirlik kriterlerinin tercih edilmesi ile bütün işletme türleri için büyük bir önem kazanır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19 Mart 2008 tarihinde halka açık şirketlerde kurumsal yönetim uygulamalarının koordinasyonu için üst düzey personel görevlendirilmesi zorunlu tutulmuştur. Bu sebeple de eğitimin içeriği kurumsallaşma ve kurumsal yönetime uygun olarak hazırlanmıştır.

Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Eğitimi İçeriği

Kurumsallaşa adına hazırlanan ders programında mevcut olan içerik yapısı ise,

- Kurumsal yönetimde temel yaklaşım ilkeleri
- Stratejik Yönetim ve önemi
- Kurumsallaşmayı etkileyen unsurlar
- Sermaye Piyasası Mevzuatı
- Yönetim Kurulu Komiteleri
- Bağımsız Yönetim Kurulu
- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı
- SPK ve OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri
- Aile şirketlerinde kurumsallaşmanın önemi
- Eğitimle İlgili Örnek Sorular vb.

Belirtilen ders içeriğine sahip olan Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim eğitimi liderlik vasıflarını güçlendirmek isteyenler için de önemli bir ders niteliğindedir. Profesyonel olarak çalışma sağlamak isteyen firmaların kurumsallaşma için işletme organizasyonu ve finans konusunda ilerlemelerine imkan tanır. İnsan kaynakları yönetiminin farklı yönlerini anlama, ve yorumlama imkanı sunan eğitim, aynı zamanda rekabet avantajının nasıl sağlanabileceğini de en iyi şekilde öğretir.

Eğitime Kimler Katılabilir?

Geniş kapsamda ele alınması gereken eğitim içeriğinde her detaya yer verilmiştir. Katılım sağlamak isteyen herkese sınırlama olmadan açık olan eğitim süreci alanında uzman kişilerce verilerek en iyi şekilde ders içeriği aktarılır. Bir işletmedeki mevcut sorunların çözümü için gereken bilgi akışı en iyi şekilde sağlanarak girişimcilik özelliğine sahip olan ve işletme yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes için uygun bir eğitim sürecini kapsar.

Bu eğitim sayesinde detaylı bilgiler öğrenerek stratejik düşünme konusunda becerilerinizi geliştirmeniz sağlanır. Alanında uzman eğitmen kadrosu ile çalışmalarınıza kurumsal kimlik kazandırarak geniş perspektiften bakmanızı sağlar. Florya Cert olarak her zaman Kurumsallaşma ve Kurumsal Eğitim sürecinde katılımcıların yanında olmaktayız. Bu sayede birçok firma ve küçük ölçekli işletmelerin yanında aynı zamanda bireysel başarılar için de önemli bir eğitim sürecini size sunmaya devam ediyoruz.

 • Eski Büyükdere Cad. No:27 Maslak - Sarıyer / İstanbul
 • 0505 579 17 20
 • 0505 579 17 20
 • info@floryacert.com
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum
 • Kurum